SVR - İDMAN ÜSLUBUNA XAS HƏYƏCANVERİCİ PERFORMANS

RANGE ROVER SPORT SVR NƏFƏSKƏSİCİ İDARƏETMƏ VƏ HAMAR YOLDA VƏ YOLSUZLUQ ŞƏRAİTİNDƏ GÖSTƏRDİYİ GÜC İLƏ DƏBDƏBƏ VƏ PERFORMANSI YENİ BİR SƏVİYYƏYƏ QALDIRIB.

SVR-İ KƏŞF EDİN