CƏNUBİ AFRİKADA LAND ROVER TƏCRÜBƏSİ

CƏNUBİ AFRİKADA LAND ROVER TƏCRÜBƏSİ

CƏNUBİ AFRİKADA 2 TƏCRÜBƏ MƏRKƏZİ

JOHANNESBERG

JOHANNESBERG

SOUTH AFRICA

Among wild olive trees through 3.4km of rutted track, climb from the river straight up “Heart Break Hill”, the site’s infamous challenge.

Address Land Rover Experience, 7 Main Rd, Lone Hill, Johannesburg, 2062, South Africa
Telephone +27 10 023 0462
Email Contact us
Experiences Available:
Experience Drives Full Day, Half Day, 1.5 Hour, Advanced Terrain, Corporate Events
Groups Group Bookings
Training Trailer Handling, Recovery, Winching


QƏRBİ KEYP

QƏRBİ KEYP

CƏNUBİ AFRİKA

Qərbi Keypin yamyaşıl üzüm bağları ilə əhatə olunmuş, sıldırım yamaclarında, çuxurlarında və xəndəklərində gücünüzü sınayın; bəlkə hətta Helderberg dağına dırmaşmaq.

Ünvan Land Rover Təcrübəsi, PO Qutusu 722, Yzerfontein 7351 Cənubi Afrika
Telefon +27 21 852 0728
E-poçt Bizimlə Əlaqə
Mövcud Təcrübələr:
Təcrübə Sürüşləri Tam Gün, Yarım Gün, 1,5 Saat, Peşəkar Təlim, Təkmilləşdirilmiş Ərazi, Təmir, Vinçləmə Təlimi, Qoşqu İdarəsi, Korporativ Tədbirlər
Peşəkar Təlim Mütəxəssis Təlimi
Qruplar Qrup Rezervasiyaları

Veb Səhifəyə Baxın

DÜNYANI İDARƏ EDİN

Dünyadakı bütün mərkəzlərimizə baxın
DÜNYANI İDARƏ EDİN