TƏKMİLLƏŞDİRİLMİŞ TEKSTİL


Dəriyə yüngül, daha davamlı müasir lüks alternativ təklif edən 3D Knit tekstilli Ultrafabrics™ PU interyeri ilə sərnişin rahatlığı təmin edilir.

MÜASİR LÜKSÜ, ZƏRİFLİYİ VƏ REDUKTİV DİZAYNI BİRLƏŞDİRİR.