LÜĞƏT

LÜĞƏT

İMKANLAR

HAMSINI AÇIN
YOXUŞA QALXMA KÖMƏKÇİSİ
BÜTÜN ƏRAZİLƏRDƏ QALXMAYA NƏZARƏT (ATPC)
YOXUŞDAN ENMƏ KÖMƏKÇİSİ (HDC)
QOŞQUNU SABİTLƏMƏ KÖMƏKÇİSİ (TSA)
YAMACLARDA ƏYLƏCƏ NƏZARƏT (GRC)
YAMACLARDA SÜRƏTƏ NƏZARƏT (GRC)
ƏRAZİYƏ UYĞUNLAŞMA
ƏRAZİYƏ UYĞUNLAŞMA 2
Dörd Təkər İdarəetməsi (4WD)
CENTRE eDIFF İLƏ İKİ SÜRƏTLİ AŞAĞI ÖTÜRMƏYƏ MALİK PAYLAMA QUTUSU
ENTRE TORSEN DİFFERENSİALI İLƏ TƏK SÜRƏTLİ PAYLAMA QUTUSU
ÇƏTİN ƏRAZİLƏRDƏN KEÇMƏ
AŞAĞI DARTMA QÜVVƏSİNİ İŞƏ SALMA

PERFORMANS

HAMSINI AÇIN
DİNAMİK SABİTLİYƏ NƏZARƏT (DSC)
DİNAMİK UYĞUNLAŞMA
ADAPTİV DİNAMİKA
MAGNERIDE
SƏMƏRƏLİ ÖTÜRMƏ
AKTİV ÖTÜRMƏ
AKTİV ARXA OXUN KİLİDLƏNMƏSİ DİFFERENSİALI
FIRLANMA MOMENTİNİN İSTİQAMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (DİFF)
ƏYLƏCLƏMƏ İLƏ FIRLANMA MOMENTİNİN İSTİQAMƏTLƏNDİRİLMƏSİ
DİZEL İXRAC BORUSU MAYESİ (DEF)
ELEKTRONİK GÜCLƏNDİRİLMİŞ SÜKAN (EPAS)
MÜHƏRRİK SÜRTÜNMƏSİ MOMENTİNƏ NƏZARƏT (EDC)
ECO REJİM
INGENIUM MÜHƏRRİKLƏR

KOMFORT VƏ RAHATLIQ

HAMSINI AÇIN
ELEKTRON HAVA ASQISI (EAS)
ARTIRILMIŞ REJİM
JEST İLƏ İDARƏ OLUNAN BAQAJ QAPISI
YUXARIDA ƏKS OLUNAN MONİTOR

SÜRÜCÜYƏ KÖMƏK SİSTEMİ

HAMSINI AÇIN
YOL İŞARƏLƏRİNİ TƏYİNETMƏ
AVTOMATİK DAYANMA FUNKSİYASINA MALİK ADAPTİV KRUİZ KONTROL
AĞILLI SÜRƏT MƏHDUDLAŞDIRICISI
ARXA PARKİNQ YARDIMI
ÖN VƏ ARXA PARKİNQ YARDIMI
360°-lik PARKİNQ YARDIMI
PARK KÖMƏKÇİSİ (PARALEL VƏ ÇIXIŞ)
PARK KÖMƏKÇİSİ (PARALEL, PERPENDİKULYAR VƏ ÇIXIŞ)
ARXA YOLU TƏYİNETMƏ
ZOLAQ SAXLAMA KÖMƏKÇİSİ
SÜRÜCÜ VƏZİYYƏTİNƏ NƏZARƏT
ÖLÜ MƏNTƏQƏLƏRƏ NƏZARƏT
ÖLÜ MƏNTƏQƏLƏRDƏ KÖMƏKÇİ
ZOLAQDAN AYRILMA XƏBƏRDARLIĞI
SƏRBƏST TƏCİLİ ƏYLƏCLƏMƏ
AVTOMATİK UZAQ MƏSAFƏLƏRİ İŞIQLANDIRMA KÖMƏKÇİSİ
TƏCİLİ ƏYLƏC KÖMƏKÇİSİ

İNFORMASİYA ƏYLƏNCƏ SİSTEMİ

HAMSINI AÇIN
INCONTROL
INCONTROL TOUCH
INCONTROL TOUCH PRO
MERIDIAN RƏQƏMSAL ƏTRAFA YAYILAN SƏS SİSTEMİ