İmkanlar

HAMISINI AÇ
Hamısını Bağla
 • YOXUŞA QALXMA KÖMƏKÇİSİ
  Hündür məkanlara qalxarkən sürücüyə kömək etmək üçün Yoxuşa Qalxma Köməkçisi əyləc pedalından tormoz pedalına keçən zaman əyləcin gücünü kifayət qədər uzun müddət saxlaya bilir. Bu, avtomobilin hərəkət etməsinə mane olur və sürücünün yükünü azaldır. Yoxuşa Qalxma Köməkçisi avtomatik olaraq işə düşür, onun seçilməsinə ehtiyac yoxdur.
 • BÜTÜN ƏRAZİLƏRDƏ QALXMAYA NƏZARƏT (ATPC)

  18 km/s - 30 km/s kimi aşağı sürətlərdə işə düşən Bütün Ərazilərdə Qalxmaya Nəzarət (ATPC) sistemi ən çətin şərtlərdə belə sürücüyə stabil sürəti saxlamağa imkan verir, beləliklə, siz bütün diqqətinizi dönməyə yönəldir və maneələrdən keçərək öz yolunuzu tapırsınız. Bu, həmçinin sizə buz, qar və ya yaş çəmənlik kimi aşağı sürtünmə səthlərinə malik yerlərdə belə rahat qalxmanıza imkan verəcək.

 • YOXUŞDAN ENMƏ KÖMƏKÇİSİ (HDC)

  Land Rover-in patentli Yoxuşdan Enmə Köməkçisi (HDC) bütün dörd təkər idarəetməsinə malik Land Rover avtomobillərində standart olaraq mövcuddur. Bu, sürücüyə sabit sürəti saxlayaraq və hər təkərə ayrı-ayrılıqda əyləc tətbiq edərək çətin yamaclardan enmək imkanı verəcək. Sistem avtomobilin sürətini azaldaraq və seçilmiş ötürməyə və sürətləndirici pedalın vəziyyətinə uyğun sürəti saxlayaraq avtomatik işə düşür.

 • QOŞQUNU SABİTLƏMƏ KÖMƏKÇİSİ (TSA)

  Qoşqunu Sabitləmə Köməkçisi qeyri-balanslı qoşqunun səbəb olduğu narahatlıqlara avtomobilin sabitliyə nəzarət sensorlar ilə nəzarət edir. Avtomobilin bu sistemi potensial təhlükə vəziyyətini düzəltmək üçün ayrı-ayrı əyləc tətbiq edir.

 • YAMACLARDA ƏYLƏCƏ NƏZARƏT (GRC)

  Yamaclarda Əyləcə Nəzarət® (GRC) sistemi maksimum idarəetmə üçün enişli yollarla hərəkət etdikdə əyləci tədricən buraxır. Bu sistem həm irəli, həm də geri istiqamətlərdə işləyir.

 • YAMACLARDA SÜRƏTƏ NƏZARƏT (GRC)

  Yamaclarda Sürətə Nəzarət (GAC) sistemi avtomobil dik yamaca daxil olan kimi əyləc sisteminə təzyiq edərək qəfil sürətlənmə hissini azaltmaq üçün yaradılıb, bu sistem avtomobil sürücünün gedəcəyi istiqamətdə bir yamacdan düşəcəksə, avtomobilin sürətini azaldaraq daha uyğun sürət təmin edir. Bu özəllik belə yollardan daha etibarlı eniş etmək üçün sürət artması hissini azaldacaq.

 • ƏRAZİYƏ UYĞUNLAŞMA

  Əraziya Uyğunlaşma sistemi sürücünün təchiz etdiyi məlumatlara əsasən avtomobiliniz üçün istənilən idarəetmə şərtlərinə uyğun optimal tənzimləmələr təmin edən bir Land Rover sistemidir. Bu, avtomobilin mühərriki, transmissiyasını, differensiallarını və şassi sistemlərini ərazinin necə olmasından asılı olmayaraq idarəetmə, rahatlıq və dartmanı maksimum etmək məqsədilə optimallaşdırır. Sadəcə əraziyə uyğun rejimi seçin: Ümumi İdarəetmə, Çəmənlik/Çınqıl/Qar/Palçıq/Təkər izli yollar və Qum. Avtomobil hər zaman etibarlı və təhlükəsiz idarəetmə təmin edir.

 • ƏRAZİYƏ UYĞUNLAŞMA 2

  Bir neçə sensorla nəzarət təmin edən Əraziya Uyğunlaşma 2 özəlliyi ən yaxşı asqıya, güc ötürməyə və şəraitdən asılı olaraq sürüşməyə nəzarət parametrlərinə nail olmaq üçün şəraitə uyğun olaraq fərqli avtomobil parametlərinə adaptasiya edilir. Əraziyə uyğunlaşma 2 özəlliyi sürücünün yükünü azaldaraq və avtomobilin hər zaman hər əraziyə uyğunlaşma mümkünlüyünü ən yaxşı şəkildə təmin edərək orijinal Əraziyə Uyğunlaşma sistemi əsasında yaradılıb. Həmçinin istəkdən asılı olaraq sürücünün fərqli avtomobil formatı seçmək imkanı da var.

 • Dörd Təkər İdarəetməsi (4WD)

  Land Rover ən üstün tutunmaya malik təkərlərə ən böyük fırlanma momenti çatdıran 4x4 ötürmə sistemindən istifadə edir. Land Rover 4x4 sistemləri səthin və ərazinin necə olmasından asılı olmayaraq, həm hama yolda, həm də yolsuzluq şəraitində optimal performans təmin edir.

 • CENTRE eDIFF İLƏ İKİ SÜRƏTLİ AŞAĞI ÖTÜRMƏYƏ MALİK PAYLAMA QUTUSU

  Daimi dörd təkər idarəetməsi və 50:50 fırlanma momenti bölgüsünə malik iki sürətli paylama qutusu Mərkəzi differensialda yerləşən elektron şəkildə idarə olunan çox fazalı mufta qabaq və arxa oxlar arasında fırlanma momentini bölüşdürür; 100 faizədək çətin şəraitlərdə hər iki oxa ötürülə bilər, elektron dartmaya nəzarət sistemi isə bu imkana öz əlavə töhfəsini verir. Paylama qutusu aşağı və yüksək ötürmələr təklif edir və 37 m/s-dək sürətlərdə hərəkət imkanına əsasən bunu seçmək mümkündür. Aşağı ötürmələrdə nisbət 2.93:1 olmaqla yolsuzluq şəraitində və ya ağır qoşquları dartmaq üçün son dərəcə aşağı hərəkət sürəti təmin edir.

 • ENTRE TORSEN DİFFERENSİALI İLƏ TƏK SÜRƏTLİ PAYLAMA QUTUSU

  Torsen centre differensialına malik mexanili olaraq nəzarət olunan tək sürətli paylama qutusu İki sürətli paylama qutusundan 18 kq daha yüngül olan tək sürətli qutu 42/58 faiz nisbətində qabaq və arxa fırlanma momenti bölgüsü təmin edərək dinamik performans yaradır. Şərtlər imkan verdikdə isə bu bölgü nisbəti 78/22 faizədək ola bilir.

 • ÇƏTİN ƏRAZİLƏRDƏN KEÇMƏ

  Yan güzgülərdəki sensorlardan aldığı məlumata əsasən Çətin Yollar barədə Xəbərdarlıq Sistemi (Wade Sensing™) avtomobilin sensor ekranındakı vizual monitor ilə suyun dərinliyi barəsində sürücüyə məlumat verir və səs tonu dərinliyin qalxdığından xəbər verir. Sürücü avtomobilin təhlükəsizliklə keçə biləcəyi qədər mövcud su dərinliyi barəsində məlumat görür; bu, xüsusilə, görüntünün pis olduğu şəraitdə və ya gecə vaxtı sürərkən çox işə yarayır.

 • AŞAĞI DARTMA QÜVVƏSİNİ İŞƏ SALMA

  Aşağı Dartma Qüvvəsini İşə salma sistemi aşağı dartma qüvvəsinə malik ərazilərdə, məsələn, yaş çəmənlik, buz və ya qarlı yollarda hamar qalxma üçün avtomobili optimallaşdırır. Avtomobilin sensor ekranından aktivləşdirilən Aşağı Dartma Qüvvəsini İşə salma sistemi drossel qapağının işini mühərrikin tədricən fırlanma momenti təmin etməsi ilə nəticələnən vəziyyətə dəyişir, bu isə imkan verir ki, sürücü tutmanı maksimum etsin və fırlanma momentinin təkərlərə dəqiq tətbiqi ilə səthə dəyən ziyanı minimallaşdırsın.

Performans

HAMISINI AÇ
Hamısını Bağla
 • DİNAMİK SABİTLİYƏ NƏZARƏT (DSC)
  Dinamik Sabitliyə Nəzarət (DSC) hər zaman avtomobilin təkər sensorlarına nəzarət edir və tutunmada və ya sabitlikdə problem yarandıqda sürücüyə avtomobilin əvvəlki vəiyyətini bərpa etməyə kömək edir. Dinamik Sabitliyə Nəzarət təkərlərin hər birinə əyləc qüvvəsi tətbiq edir və təhlükəsizlik və idarəetməni maksimum etmək üçün mühərrik çıxışını modullaşdırır.
 • DİNAMİK UYĞUNLAŞMA

  Dinamik Uyğunlaşma sistemi nahamar yollarda idarəetmə zamanı korpusun əyilmə sayına nəzarət edir. Bu özəllik dönmə hərəkətlərində də korpusun əyilməsini son dərəcə azaldır. Dinamik Uyğunlaşma sistemi avtomobil idarəetməsini və sərnişinin rahatlığını təmin edir. Sistem yolsuzluq şəraiti müəyyən etdikdə idarəetmə modulu yolsuzluq imkanını və dartmanı maksimum edərək şinlər və səth arasındakı rabitəni artırır və daha böyük təkər artikulyasiyasına imkan verən diyirlənməyə qarşı dirəklərin təsirini tənzimləyir.

 • ADAPTİV DİNAMİKA

  Adaptiv Dinamik sistem daha yaxşı idarəetmə təmin edərək və korpus əyilməsini minimallaşdıraraq təşkil edilmiş sabit səfər təmin edir və saniyədə 500 dəfə avtomobilin hərəkətinə nəzarət edir. Adaptiv Dinamik sistem ağıllı sensorlar kombinasiyasından və davamlı olaraq dəyişən asqı dempferlərindən təşkil olunub. Bu özəllik səfərin rahat keçməsi və sabitliyə nəzarət üçün optimal balans təmin edir. Bu sistem həmçinin yolsuzluq şəraitində köməklik göstərir və eleqant idarəetmə təcrübəsi üçün müvafiq olaraq dempferləməni optimallaşdırır.

 • MAGNERIDE

  MagneRide™ sistemi daha yaxşı idarəetmə təmin edərək və korpus əyilməsini minimallaşdıraraq təşkil edilmiş sabit səfər təmin edir və saniyədə 500 dəfə avtomobilin hərəkətinə nəzarət edir. MagneRide™ sistemi ağıllı sensorlar kombinasiyasından və davamlı olaraq dəyişən asqı dempferlərindən təşkil olunub. Bu özəllik səfərin rahat keçməsi və sabitliyə nəzarət üçün optimal balans təmin edir. Bu sistem həmçinin yolsuzluq şəraitində köməklik göstərir və eleqant idarəetmə təcrübəsi üçün müvafiq olaraq dempferləməni optimallaşdırır.

 • SƏMƏRƏLİ ÖTÜRMƏ

  Ağıllı dörd təkər idarəetməsi sistemi inanılmaz performans və bütün səthlərdə dartma qüvvəsi təmin edir və davamlı olaraq qabaq və arxa ox arasında fırlanma momentinin ötürülməsi bölgüsü fərqlənir. Bu sistem elektron şəkildə nəzarət edir və təkər sürüşməsinə və sürücü tələblərinə mexaniki ötürmədən daha sürətlə cavab verməyə imkan verir. Bu sistem həmçinin hamar yollardakı çevikliyi ilə birlikdə mükəmməl yolsuzluq imkanları təmin edir.

 • AKTİV ÖTÜRMƏ

  Günün tələbi sayılan ötürmə texnologiyası - Aktiv Ötürmə yol şəraitindən asılı olaraq iki təkər idarəetməsinin yanacağa qənaət özəlliyini dörd təkər idarəetməsinin bütün ərazilərə uyğunlaşma imkanı ilə birləşdirərək iki və dörd təkər idarəetməsi arasında ötürməni dəyişdirir. Dörd təkər idarəetməsi hərəkətsizlik halında böyük dartma qüvvəsi təmin etmək üçün davamlı olaraq işə düşür, lakin mufta dartma qüvvəsinə tələb olmadığı hallarda dörd təkər idarəetməsi rejimini tamamilə ayırır. Əgər sistem təkər sürüşməsi və ya daha dinamik idarəetmə tərzi aşkar edərsə, dörd təkər idarəetməsi 350 millisaniyə içində yenidən işə düşür. Arxa differensialın hər iki tərəfində yerləşdirilmiş iki elektron şəkildə idarə olunan muftalar fırlanma momentini ən üstün tutunma ilə təkərlərə paylayır. Bu, arxa ox sürüşkən ərazilərdə maksimum dartma üçün tamamilə kilidləndikdə hamar yolda çevik hərəkət təmin edir. Aktiv Ötürmədə iki təkər idarəetməsindən dörd təkər idarəetməsinə keçid olduqca qüsursuz baş verir, lakin sürücülər sensor monitorda xüsusi 4x4i pəncərəsində onun işini izləyə bilərlər.

 • AKTİV ARXA OXUN KİLİDLƏNMƏSİ DİFFERENSİALI

  Avtomobil və ərazi şərtlərinə nəzarət edərək Aktiv Arxa Kilidləmə differensialı daimi olaraq differensiala quraşdırılmış ötürmə intiqalı ilə idarə edilən kompüter vasitəsilə tənzimlənir, təmin edilən güc ən üstün tutunma ilə təkərlərə ötürülür. Bu, hamar yollarda dönmə stabilliyi və məhdud təkər sürüşməsi və yolsuzluq şəraitində isə eleqant dartma qüvvəsi təmin edir.

 • FIRLANMA MOMENTİNİN İSTİQAMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (DİFF)

  Fırlanma Momentinin İstiqamətləndirilməsi sistemi Dinamik Aktiv Arxa Oxun Kilidlənməsi Differensialı ilə birləşdikdə çevik, nəzarətli dönmə hərəkəti və hətta ən dar döngələrdə mükəmməl idarəetmə təmin edir. Elektron differensial və avtomobilin əyləc sistemi daimi olaraq dömələrdə dörd təkər idarəetməsi arasında mühərrikin fırlanma momentinin bölüşdürülməsini tənzimləyir. Sistem həmçinin müvafiq Əraziyə Uyğunlaşma parametrlərindən istifadə edərək yolsuzluq şəraitində də aktivdir. Bu, həmçinin avtomobilin dönməsinə kömək edə və çatışmaz dönmə hərəkətinin qarşısını ala biləcək qumlu ərazilərdə də olduqca effektivdir.

 • ƏYLƏCLƏMƏ İLƏ FIRLANMA MOMENTİNİN İSTİQAMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

  Bu sistem avtomobilin dönərkən çevikliyini və stabilliyini artırır. Bu, daimi olaraq tutunmanı və hamar yolda və ya yolsuzluq şəraitində dönməni təkmilləşdirmək üçün bütün təkərlər arasında fırlanma momentinin paylanılmasına nəzarət edir və onu balanslayır. Bu sistem həmçinin dönmə dərəcəsini artırır və arxa daxili təkərə əyləc tətbiq edərək, xarici təkərə isə daha çox fırlanma momenti göndərərək, eyni zamanda stabilliyə kömək göstərərək çatışmaz dönmə hərəkətini azaldır.

 • DİZEL İXRAC BORUSU MAYESİ (DEF)

  DEF, həmçinin AdBlue®, AUS 32 və ARLA 32 kimi bilinən dizel ixrac borusu mayesi zəhərsiz, rəngsiz, qoxusuz və alışmayan mayedir. Avtomobilinizdə xüsusi çəndə saxlanılan DEF işlənmiş qazları təmizləmək üçün ixrac borusu sisteminə inyeksiya edilir. Adblue® haqqında daha ətraflı öyrənin

 • ELEKTRONİK GÜCLƏNDİRİLMİŞ SÜKAN (EPAS)

  Elektronik Gücləndirilmiş Sükan (EPAS) möhtəşəm əks-əlaqə, nəzarət və yerindəcə enerji dəstəyi təklif edir. Tələbə əsasən aktiv edilir, yəni ehtiyac olduqda gücə və yanacağa qənaət edin. Sükan dəstəyi səviyyələrinə uyğunlaşmaq üçün müasir kompüter idarəetməsinə imkan verən EPAS yavaş manevrlər zamanı sürətə nəzarət edir və hərtərəfli yardım təmin edir.

 • MÜHƏRRİK SÜRTÜNMƏSİ MOMENTİNƏ NƏZARƏT (EDC)

  EDC sürüşkən ərazilərdə güclü mühərrik əyləcləməsi nəticəsində təkərin kilidlənməsi ehtimalını azaldır. Buna müvafiq olaraq təkərlərə fırlanma momentinin qısa müddətə arıtılması ilə nail olunur.

 • ECO REJİM

  Aktivləşdirildikdə bu standart özəllik Avtomatik Transmissiya, Aktiv Ötürmə, qızdırıcı və kondisioner də daxil olmaqla ən sərfəli avtomobil imkanlarını, yanacaq sərfiyyatını və CO2 emissiyasını minimuma endirmək üçün istifadə edir. ECO məlumatları sensor ekran vasitəsilə sürücüyə bildirilir, beləliklə, sürücünün daha sərfəli idarəetmə imkanlarından istifadə etmək imkanı olur.

 • INGENIUM MÜHƏRRİKLƏR

  Land Rover-in müasir dörd silindrli İngenium dizel mühərriki inanılmaz performans və eleqantlıq təqdim edir. Tamamilə alüminiumdan olan yüngülçəkili 2 litrlik mühərrik ixrac borusu üzərində fərqli yumruqcuq paylayıcısı və artırılmış eleqantlıq üçün qoşa balansir valları ilə xarakterizə olunan 16 klapanlı DOHC silindr başlığına malikdir.

KOMFORT VƏ RAHATLIQ

HAMISINI AÇ
Hamısını Bağla
 • ELEKTRON HAVA ASQISI (EAS)
  Dörd tərəfli hava asqısı avtomobilin artikulyasiyasını və yerdən hündürlüyünü optimallaşdırır və bu da rahatlıq, sabitlik və imkanlar təmin edir. Hərəkətsiz halda hava asqısı müştərinin rahat giriş və çıxışını təmin etmək üçün avtomobilin hündürlüyünü qaldırıb endirməklə onun universallığını maksimum edir. Bu, həmçinin baqajların avtomobilə asan yüklənməsi üçün də faydalıdır.
 • ARTIRILMIŞ REJİM

  Avtomobil yerə yaxınlaşdığını müəyyən etdikdə müvəqqəti əlavə olunan klirens hava asqı sisteminə təchiz olunur. Artırılmış Rejim hava asqı sistemini qaldırmaq və yerdən daha çox yüksəklik təmin etmək üçün avtomatik olaraq işə salınır. Artırılmış Rejim avtomatik olaraq işə düşür, onun seçilməsinə ehtiyac yoxdur. Yalnız Elektron Asqı Sistemlərində (EAS) mövcuddur

 • JEST İLƏ İDARƏ OLUNAN BAQAJ QAPISI

  Jest ilə idarə olunan baqaj qapısı sürücüyə avtomobilə fiziki olaraq toxunmadan və ya açar brelokdan istifadə etmədən yanında dayanaraq onu idarə etməyə imkan verir. Açar brelokun əldə olması şərtilə, baqaj qapısı onun hər iki tərəfində olan alt hissədəki sensorlara vuraraq idarə edilir.

 • YUXARIDA ƏKS OLUNAN MONİTOR

  Bu özəllik yol sürəti, ötürmə vəziyyəti və naviqasiya təlimatları kimi avtomobil barədə əsas məlumatları sürücünün diqqətini yoldan yayındırmadan qabaq şüşədə əks etdirir. Dünyada ilk olan bu sistem mükəmməl rəng çalarları, parlaqlığı və kontrastı ilə holoqrafik texnikaya malikdir. Sürücü lazım gəldikdə bu funksiyanı aktiv və deaktiv edə bilər.

Sürücüyə Kömək sistemi

HAMISINI AÇ
Hamısını Bağla
 • YOL İŞARƏLƏRİNİ TƏYİNETMƏ
  Yol İşarələrini Təyinetmə sistemi asanlıqla görünən və quraşdırıldıqda Yuxarıda əks olunan Monitorun bir hissəsi kimi çıxış edən alət panelində xüsusi yol işarələrini göstərərək sizə hər zaman məlumat verir. Sistem sürət limiti işarələrini (sürəti aşma işarələri də daxildir) və əlavə informasiya üçün yaş yollarda sürətin azaldılması kimi digər yol işarələrini müəyyən edir.
 • AVTOMATİK DAYANMA FUNKSİYASINA MALİK ADAPTİV KRUİZ KONTROL

  Adaptiv Kruiz Kontrol qarşıdakı avtomobildən uyğun məsafə saxlamaq üçün sürətinizi avtomatik olaraq tənzimləyən radar texnologiyasından istifadə edir. Avtomobil yavaşladıqda sizin Land Rover təhlükəsiz məsafə saxlamaq üçün sürəti azaldır. Avtomobiliniz qarşıdakı yol boşalan kimi əvvəlki sürətini yenidən bərpa edir. Qarşıdakı avtomobil tamamilə dayanarsa, Avtomatik Dayanma funkiyası avtomobilinizi hiss etdirmədən dayandırmaq üçün işə düşəcək. Yol açıldıqda sürətləndiriciyə toxunun və avtomobiliniz qarşıdakı avtomobili yenidən izləyəcək.

 • AĞILLI SÜRƏT MƏHDUDLAŞDIRICISI

  Aktiv edildikdə bizim Ağıllı Sürət Məhdudlaşdırıcısı avtomobilinizin sürətini müvafiq olaraq tənzimləmək üçün Yol İşarələrini Təyinetmə sisteminin məlumatlarından istifadə edir.

 • ARXA PARKİNQ YARDIMI

  Bizim Arxa Parkinq Yardımı dar məkanlarda daha təhlükəsiz və daha asan geri dönmənizə imkan verir. Geriyə dönmə rejimi seçildikdə arxa bamperdə yerləşdirilən sensorlar avtomatik olaraq işə düşür. Park edən kimi sensor ekranda görüntü yaranır və səsli xəbərdarlıq sizin obyektlərə nə qədər yaxın olduğunuzu müəyyən edir.

 • ÖN VƏ ARXA PARKİNQ YARDIMI

  Bizim Qabaq və Arxa Parkinq Yardımı daha asan və təhlükəsiz manevrlər etmənizə kömək edəcək. Siz geriyə dönmə rejimini seçdikdə və ya onları mexaniki olaraq aktivləşdirdikdə qabaq və arxa bamperdə yerləşdirilmiş sensorlar işə düşür. Park edən kimi sensor ekranda görüntü yaranır və səsli xəbərdarlıq sizin obyektlərə nə qədər yaxın olduğunuzu müəyyən edir.

 • 360°-lik PARKİNQ YARDIMI

  Bizim 360°-lik Parkinq Yardımı Sistemi sizə dar məkanlarda manevr edərkən tam etibar hissi bəxş edəcək. Avtomobil ətrafında yerləşən sensorlar geriyə dönmə rejimi seçildikdə avtomobili tam əhatə edən görüntünün verildiyi sensor ekrandakı qrafika ilə avtomatik olaraq işə düşür və ya mexaniki olaraq aktiv edilə bilir. Park edən kimi sensor ekranda görüntü yaranır və səsli xəbərdarlıq sizin obyektlərə nə qədər yaxın olduğunuzu müəyyən edir.

 • PARK KÖMƏKÇİSİ (PARALEL VƏ ÇIXIŞ)

  Bizim Park Köməkçisi sistemimiz avtomobilinizi daha uyğun bir məkana gətirərək dar məkanlarda belə paralel parkinqi daha da asanlaşdırır. Siz müvafiq ötürməni seçməli və avtomobilin sürətinə nəzarət etməlisiniz. Park Köməkçisi sizə parkinq stressi yaşamadan məkandan çıxmanıza da kömək edəcək. Hər iki manevr boyunca qrafik və bildirişlər sizi təlimatlandıracaq.

 • PARK KÖMƏKÇİSİ (PARALEL, PERPENDİKULYAR VƏ ÇIXIŞ)

  Bizim Park Köməkçisi sistemimiz avtomobilinizi daha uyğun bir məkana gətirərək paralel və perpendikulyar parkinqi daha da asanlaşdırır. Siz müvafiq ötürməni seçməli və avtomobilin sürətinə nəzarət etməlisiniz. Park Köməkçisi sizə parkinq stressi yaşamadan məkandan çıxmanıza da kömək edəcək. Manevrlər boyunca qrafik və bildirişlər sizi təlimatlandıracaq.

 • ARXA YOLU TƏYİNETMƏ

  Parkinq yerindən çıxarkən xüsusilə faydalı olan bizim Arxa Yolu Təyinetmə sistemimiz sizə avtomobilin hər hansı tərəfindən yaxınlaşan avtomobillər, piyadalar və ya digər təhlükələr barədə xəbərdarlıq edəcək. Sistem sizə həm səs, həm də görüntü ilə xəbərdarlıqlar edəcək ki, bu da sizin görüntü məhdud olduqda belə arxadakı obyektlər barədə xəbərdar olmanızı təmin edəcək.

 • ZOLAQ SAXLAMA KÖMƏKÇİSİ

  Zolaq Saxlama Köməlçisi sistemimiz uzun səfərləri sizin üçün daha təhlükəsiz edəcək. Sizin avtomobiliniz zolaqdan qeyri-iradi çıxarsa, sistem bunu hiss edərək sizə geri dönməniz üçün xəbərdarlıq edəcək.

 • SÜRÜCÜ VƏZİYYƏTİNƏ NƏZARƏT

  Bizim Sürücü Vəziyyətinə Nəzarət sistemimiz siz yorğun hiss etdikdə bunu hiss edir və fasilə etməniz üçün sizə erkən xəbərdarlıq edir.

 • ÖLÜ MƏNTƏQƏLƏRƏ NƏZARƏT

  Ölü Məntəqələrə Nəzarət sistemi sizin ölü zonanıza yaxınlaşan və ya bu zonada olan avtomobil barədə sizə xəbərdarlıq edəcək. Avtomobili müəyyən etdikdə kiçik xəbərdarlıq işığı yan güzgülərdə yanacaq. Əgər siz maneə istiqamətində yönəlsəniz, xəbərdarlıq işığı potensial təhlükədən xəbər vermək üçün yanıb sönəcək.

 • ÖLÜ MƏNTƏQƏLƏRDƏ KÖMƏKÇİ

  Bizim Ölü Məntəqələrə Nəzarət sistemi ilə işləyən Ölü Məntəqələrdə Köməkçi sistemi toqquşmaların qarşısını almaq kömək edə bilər. Əgər avtomobil siz zolağı dəyişən zaman sizin ölü zonanızda başqa bir avtomobil təyin edərsə, Ölü Məntəqələrdə Köməkçi sistemi sizi yaxınlaşan avtomobildən təhlükəsiz şəkildə mühafizə edərək ötürmə zamanı fırlanma momentini dəqiq hesablayacaq.

 • ZOLAQDAN AYRILMA XƏBƏRDARLIĞI

  Bizim Zolaqdan Ayrılma Xəbərdarlığı sistemimiz uzun səfərləri sizin üçün daha təhlükəsiz edəcək. Avtomobiliniz zolaqdan qeyri-iradi çıxarsa, sistem bunu təyin edəcək və vizual həyəcan siqnalı və sükanın kiçik vibrasiyası ilə sizə xəbərdarlıq edəcək.

 • SƏRBƏST TƏCİLİ ƏYLƏCLƏMƏ

  Təcili əyləcləmə vəziyyətlərinə avtomobiliniz hər zaman hazır olacaq. Potensial toqquşma anı müəyyən etdikdə avtomobil sizə öncədən tədbir görməniz üçün toqquşma barədə xəbərdarlıq edəcək. Toqquşma hələ də gözləniləndirsə və siz tədbir görə bilmirsinizsə, bizim Sərbəst Təcili Əyləcləmə sistemimiz daha ciddi nəticələrin olmaması üçün əyləc tətbiq edəcək.

 • AVTOMATİK UZAQ MƏSAFƏLƏRİ İŞIQLANDIRMA KÖMƏKÇİSİ

  Bu sistem lazım gəldikdə arxa görüntü güzgüsünün önünə quraşdırılmış sensordan istifadə edərək yaxın və uzaq işıq arasında avtomatik olaraq keçid edir.

 • TƏCİLİ ƏYLƏC KÖMƏKÇİSİ

  Əyləclər sürətlə tətbiq olunarsa, bu sistem daha qısa dayanma anı təmin etmək üçün əyləc gücünü maksimuma qədər tətbiq edir. Bu, həmçinin gözlənilməz vəziyyətlərdə sükana daha yaxşı nəzarət edir.

İNFORMASİYA ƏYLƏNCƏ SİSTEMİ

HAMISINI AÇ
Hamısını Bağla
 • INCONTROL
  InControl sizi avtomobiliniz ilə əlaqələndirən və kənardakı dünyadan sizi qüsursuz və təhlükəsiz şəkildə ayırmayan xidmətlər və tətbiqlər toplusudur. Avtomobilinizdən kənarda olduğunuz zaman InControl Land Rover təcrübəsinin bugünədək daha üstün olmasını təmin edərək daim sizinlə əlaqə yaradır.
 • INCONTROL APPS

  Land Rover InControl Apps texnologiyası smartfonunuzun, o cümlədən, kontaktların, təqvimin və musiqi peleyerin avtomobilin sensor ekranı vasitəsilə idarə olunması üçün optimallaşdırılmış proqramlara imkan verir. Siz həmçinin geniş xidmətlər ceşidi təklif edən üçüncü tərəf proqramlarını yükləyə bilərsiniz. InControl Apps USB kabeli vasitəsilə smartfonunuzu USB girişinə bağlayır.

 • INCONTROL PROTECT

  Smartfonunuz InControl Protect-dən istifadə edərək Land Rover-iniz ilə əlaqələnmək üçün bir portal kimi çıxış edir. Yanacaq səviyyələrini uzaqdan yoxlaya bilər, sıx parkinq məkanında avtomobilinizi tapa bilər, səfərlərinizi qeydə ala və ya hətta pəncərəni açıq saxlayıb-saxlamadağınızı öyrənə bilərsiniz. Optimallaşdırılmış Land Rover Köməkçisinə həmçinin nasazlıq halında diaqnostik və məkan məlumatlarını sizin təmir-bərpa xidmətinə ötürə bilir. Ciddi qəzalar baş verərsə, SOS Təcili Zəngi olduğunuz məkanın təcili xidmətlərinə bildiriş göndərir.

 • INCONTROL SECURE

  InControl Secure oğurluğa cəhd hallarında sizə xəbərdarlıq etmək üçün izləmə texnologiyasından istifadə edir və avtomobilinizin olduğu məkanı vaxtında tədbir görülməsi üçün müvafiq orqanlara ötürür.

 • INCONTROL TOUCH

  InControl Touch intuitiv toxunuş və sürüşdürmə özəlliklərinə malik 8 düymlü Sensor ekran ilə xarakterizə olunan yeni standart multimedia sistemidir. 2D və ya 3D xəritələr və səs girişlərinə malik müasir naviqasiya sisteminə birləşir. Əhvalınıza uyğunlaşdıra biləcəyiniz temperatur, əyləncə və avtomobil idarəetmələri ilə yanaşı qüsursuz telefon bağlantısı mövcuddur. InControl Touch bir çox aktiv təhlükəsizlik özəllikləri və əlavə seçim imkanları təmin edən bir mərkəzdir.

 • INCONTROL TOUCH PRO

  InControl Touch Pro Land Roverin bugünədək təklif etdiyi ən qabaqcıl multimedia sistemidir. Çevik multi-sensor ekran sürüşdürmə və tutub saxlama hərəkətlərini dəstəkləyir və ən dolğun səs-görüntü əyləncəsini təmin edir. Tərcübəni daha da artırmaq üçün tam fərdiləşdirilə bilən əsas ekran, həmçinin mahnı seçimi zamanı "buna oxşar seçimlər" kimi əmrləri dəstəkləyən səsə nəzarət funksiyaları əlavə olunmuşdur. 10 GB-lıq toplayıcı yaddaş Gracenote albomu nümayiş etdirməyə imkan verən mediya yaddaşı üçündür.

 • MERIDIAN RƏQƏMSAL ƏTRAFA YAYILAN SƏS SİSTEMİ

  Land Rover yüksək performanslı səs texnologiyalarında və rəqəmsal səs emalında dünya lideri olan Meridian ilə əməkdaşlıq edir və Discovery Sport modeli üçün mükəmməl səs sistemləri təmin edir. Seçimə əsasən 825 Voltluq Meridian Rəqəmsal Ətrafa Yayılan Səs Sisteminə kabinə daxilində kristal qədər təmiz və dolğun, eyni zamanda dərin bass notlar təmin edən 16 səsucaldıcı və iki kanallı sabvufer daxildir. Musiqiyə istədiyiniz kimi qulaq asacaqsınız.