SVX - BÜTÜN ƏRAZİLƏRƏ MÜKƏMMƏL UYĞUNLAŞMA İMKANI

DİSCOVERY SVX LAND ROVER-İN ƏFSANƏVİ BÜTÜN ƏRAZİLƏRƏ UYĞUNLAŞMA İMKANI VƏ VƏ TƏXMİNƏN 70 İLDİR HİSS OLUNAN MACƏRAYA MEYİLLİ RUHU ƏSASINDA YARADILIB.

SVX-İ KƏŞF EDİN