PHEV HAQQINDA TEZ-TEZ VERİLƏN SUALLAR

S) AKKUMULYATORA ZƏMANƏT VERİLİR?

S) AKKUMULYATORA ZƏMANƏT VERİLİR?

C) Bəli. Təklif etdiyimiz elektrik akkumulyatorları avtomobilin standart zəmanəti ilə yanaşı, səkkiz illik zəmanətə malikdir.
S) PHEV AVTOMOBİLİNİN YENİDƏN YANACAQ DOLDURMADAN QƏT ETDİYİ MƏSAFƏ NEÇƏDİR?

S) PHEV AVTOMOBİLİNİN YENİDƏN YANACAQ DOLDURMADAN QƏT ETDİYİ MƏSAFƏ NEÇƏDİR?

C) PHEV sadəcə elektrik motorundan istifadə edərək yenidən yanacaq doldurmadan 51 km-dək məsafə qət edə bilər. Bundan başqa, PHEV digər daxili yanma mühərrikinə malik avtomobillərdə olduğu kimi daha böyük məsafəni qət etmək üçün Ingenium benzin mühərrikindən də istifadə edir.
S) PHEV AVTOMOBİLİM YAĞIŞLI HAVADA ENERJİ YIĞA BİLƏR?

S) PHEV AVTOMOBİLİM YAĞIŞLI HAVADA ENERJİ YIĞA BİLƏR?

C) Bəli. PHEV avtomobilinin enerji yığması prosesinin təhlükəsizliyinə tam zəmanət verilir.
S) DÖVLƏT ENERJİ SİSTEMİ TƏLƏBATIN ÖHDƏSİNDƏN GƏLƏ BİLƏR?

S) DÖVLƏT ENERJİ SİSTEMİ TƏLƏBATIN ÖHDƏSİNDƏN GƏLƏ BİLƏR?

C) Elektrik avtomobillərinin çoxunun enerji istifadəsinin aşağı olduğu gecə saatlarında enerji yığmasını nəzərə alsaq, elektrik sistemi elektrik avtomobillərinin enerji yığmasının öhdəsindən asanlıqla gələ bilər. Biz və digər avtomobil istehsalçıları təchizatın qarşılanması üçün hökumətlər və enerji təchizatçıları ilə əməkdaşlıq edirik.
S) ELEKTRİK AVTOMOBİLLƏRİ BENZİN VƏ DİZEL AVTOMOBİLLƏRİ İLƏ MÜQAYİSƏDƏ DAHA YAVAŞDIR?

S) ELEKTRİK AVTOMOBİLLƏRİ BENZİN VƏ DİZEL AVTOMOBİLLƏRİ İLƏ MÜQAYİSƏDƏ DAHA YAVAŞDIR?

C) Xeyr, bu, düzgün deyil. Elektrik avtomobilləri sakit vəziyyətdən dərhal və tam fırlatma momenti formalaşdıra bilir. Bu isə avtomobilin möhtəşəm reaksiya verməsini və sürət yığma vaxtının azalmasını təmin edir. Range Rover PHEV 6,7 saniyədə 0-100 km/s sürət yığır.
S) ELEKTRİK AVTOMOBİLLƏRİ TƏHLÜKƏSİZDİR?

S) ELEKTRİK AVTOMOBİLLƏRİ TƏHLÜKƏSİZDİR?

C) Bəli. Bütün yeni modellər istənilən başqa avtomobil kimi ən ciddi təhlükəsizlik standartlarına cavab verməlidir.

ELEKTRİK AVTOMOBİLLƏRİNİN NÖVLƏRİ

HAMSINI AÇIN
EV-in başqa hansı fərqli növləri var?

PHEV AVTOMOBİLLƏRİ

HAMSINI AÇIN
İqlim akkumulyatorun vəziyyətinə təsir edir?
Başqa cihazlarda olduğu kimi, bu akkumulyatorların da vəziyyəti zamanla pisləşir?
Akkumulyatorlar müntəzəm olaraq dəyişdirilməlidir?

PHEV ÇEŞİDİ

HAMSINI AÇIN
PHEV səfər zamanı lazım olan məsafəni qət edə biləcək?
Qət edilən məsafəyə hansı amillər təsir göstərə bilər?
Avtomobilin yanacağa qənaət etməsi və akkumulyatorun enerji yığmasını necə optimallaşdıra bilərəm?

ENERJİ YIĞMA

HAMSINI AÇIN
Elektrik avtomobilləri yağışlı hava şəraitində enerji yığa bilər?
Elektrik sistemi elektrik avtomobilinin enerji yığmasından yaranan əlavə yükün öhdəsindən gələ bilər?
PHEV avtomobili hansı üsullarla enerji yığa bilər?
"Təyinat məkanında enerji yığma" nədir?
"Səfər zamanı enerji yığma" nədir?
Mənə hansı enerji yığma avadanlığı lazımdır?

PERFORMANS

HAMSINI AÇIN
PHEV avtomobilləri benzin və ya dizel avtomobillərinə nisbətən daha yavaşdır və gec reaksiya verir?
PHEV avtomobilini yolsuzluq şərtlərində istifadə edə bilərəm?

TƏHLÜKƏSİZLİK

HAMSINI AÇIN
Elektrik avtomobilləri təhlükəsizdir?
Elektrik avtomobilləri yağışlı hava şəraitində enerji yığa bilər?

PHEV HAQQINDA DAHA ÇOX MƏLUMAT

PHEV HAQQINDA

PHEV HAQQINDA

Bu innovativ texnologiya emissiyaları azaldır və mühərrikin performansını artırır, onu bizim ən innovativ mühərrikimizə çevirir.
PHEV AVTOMOBİLİNİN ENERJİ YIĞMASI

PHEV AVTOMOBİLİNİN ENERJİ YIĞMASI

İstər standart enerji yığma kabelindən, istərsə də günü-gündən böyüyən şəbəkədən faydalanın - PHEV avtomobilinin enerji yığması indikindən daha asan olmayacaq. Bir çox hallarda avtomobiliniz gecə vaxtı da enerji yığa bilər, hətta bu, daha əlverişlidir.